hur_1
hur_2

Så här går det till

Första skedet. Enklast är om vi stämmer träff för att tillsammans gå igenom era planer och önskemål lite grovt. Till andra mötet har jag med skissblocket och tar måtten, på plats hos er. Målet är att ni ska få offert, första ritning samt tidsplan så fort som möjligt.

Andra skedet. Nu ska varje detalj falla på plats. Hänsyn till rummets karaktär och ursprung måste tas och tillsammans gör vi den slutgiltiga ritningen. När denna process är färdig skrivs ett avtal om leveransinnehåll, leveransdatum och betalningsförfarande.

hur_3
hur_1
hur_2

Så här går det till

Första skedet. Enklast är om vi stämmer träff för att tillsammans gå igenom era planer och önskemål lite grovt. Till andra mötet har jag med skissblocket och tar måtten, på plats hos er. Målet är att ni ska få offert, första ritning samt tidsplan så fort som möjligt.

Andra skedet. Nu ska varje detalj falla på plats. Hänsyn till rummets karaktär och ursprung måste tas och tillsammans gör vi den slutgiltiga ritningen. När denna process är färdig skrivs ett avtal om leveransinnehåll, leveransdatum och betalningsförfarande.

hur_3
hur_1
hur_2

Så här går det till

Första skedet. Enklast är om vi stämmer träff för att tillsammans gå igenom era planer och önskemål lite grovt. Till andra mötet har jag med skissblocket och tar måtten, på plats hos er. Målet är att ni ska få offert, första ritning samt tidsplan så fort som möjligt.

Andra skedet. Nu ska varje detalj falla på plats. Hänsyn till rummets karaktär och ursprung måste tas och tillsammans gör vi den slutgiltiga ritningen. När denna process är färdig skrivs ett avtal om leveransinnehåll, leveransdatum och betalningsförfarande.

hur_3